Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1.

JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Kovács István Lászlóné által kezelt Weboldalon, Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatásokat, a megrendelő/igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a Kovács István Lászlóné (Ducidívány - Duciforradalom) pedagógus, kereskedő vállalkozó (szakmai azonosító: 327862-01; OKÉV: 04-0126-05; FAT: AL-0181), életmód tanácsadó által meghirdetett szolgáltatásokat, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Weboldalon, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.


2.

A SZOLGÁLTATÓI ADATAI

Név: Kovács István Lászlóné E.V.

Weboldal címe: www.duciforradalom.hu

Facebook oldal címe: www.facebook.com/duciforradalomblog

E-mail: dia@duciforradalom.hu, ducielitprogram@gmail.com

Adószám: 57187820-1-33

Nyilvántartási szám: 55786911


3.

AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF kiterjed a www.duciforradalom.hu domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybe vett szolgáltatásokra és termékekre. Kiterjed a Kovács István Lászlóné által kezelt nyilvános Facebook (ducidívány / duciforradalom nevű oldal) és Instagram (duciforradalom profil) oldalakra, beleértve a Facebook zárt és titkos csoportokat is (Duciforradalom életmódrendszer Diával, Diétaforradalom, Duciforradalom - Idén lefogyok elnevezésű csoportok).

Az ÁSZF 2018. január 1-jétől visszavonásig érvényes.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.


4.

SZOLGÁLTATÁSOK, RENDELÉS MENETE

A Facebookon, Instagramon, valamint a Weboldalon feltüntetett elérhetőségen személyre szóló Duciforradalom programok, Duciforradalom csomagok, Diétaforradalom programok, Idén lefogyok programok életvezetési tanácsadás programok, E-könyvek megrendelésére van lehetőség.

A Duciforradalom életmódprogram, Diétaforradalom mentorprogram, Idén lefogyok mentorprogram, Duciforradalom e-könyvek megrendelésének kezdeményezése a személyre szóló kérdőív kitöltésével és küldés gombra kattintásával történik, amellyel a Megrendelő Ügyfél elfogadja az Általános szerződési feltételekben leírtakat. A kérdőív a Facebookon, valamint a Weboldalon feltüntetett program leírást tartalmazó felületekről megnyitható, könnyen elérhető helyeken található. A weboldalon a program jelentkezés gombbal kezdeményezhető.

Az életvezetési tanácsadás programok megrendelése a weboldalon közzétett űrlap kitöltésével lehetséges.

Az e-könyvek és csomagok megrendelése a weboldalon közzétett megrendelés gombbal kezdeményezhető.

A mini életvitelprogramok, mini e-book csomagok megrendelése a weboldalon közzétett megrendelés gombbal kezdeményezhető.

A kérdőívek kitöltésekor Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi az alábbiakat:


1. A  Duciforradalom mentorprogram, Diétaforradalom mentorprogram, Duciforradalom - Idén lefogyok Mentorprogram esetén:

Az életmód és táplálkozási tanácsadás szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében, a Megrendelő Ügyfél köteles tájékoztatást adni mindazon körülményről, tényről (különös tekintettel minden olyan korábbi vagy jelenleg fennálló betegségről, kezelésről, gyógyszer szedéséről, rosszullétéről, vélt vagy valós egészségügyi problémákról), amely a személyre szóló táplálkozási rendszer beállításához és a személyre szóló program elkészítéséhez elengedhetetlen.

A megrendelés elküldését követően a Megrendelő Ügyfél 3 napon belül válasz üzenetet kap a Szolgáltatótól, az általa, a kérdőívben megadott e-mail cím elérhetőségen, amely tartalmazza a következő információkat:

 • díjbekérő levél (amelyen szerepel a szolgáltatás díjrendezéséhez szükséges minden információ - jogosult neve, számlaszáma, esetlegesen swift kódja, IBAN számlaszáma; ezen felül a Megrendelő ügyfél neve, címe; a kiadott díjbekérő számla sorszáma; részletfizetés esetén a részletfizetési lehetőség rendezésének fizetési határideje sorrendben; valamint a szolgáltatás teljesítésének időpontja),
 • megrendelt szolgáltatások felsorolása,
 • a megrendelés teljesítéséhez szükséges lépések felsorolása,
 • jelen ÁSZF ügyfél tájékoztató példánya,
 • a kérdőívben szereplő információk esetleges további egyeztetése Megrendelő Ügyféllel még a szolgáltatás díjfizetését megelőzően,
 • amennyiben a Megrendelő bankkártyás fizetési módot választ, díjbekérő levél nem érkezik.

A Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi és vállalja, hogy amennyiben Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a Megrendeléskor kitöltött kérdőívben szereplő adatok/információk nem elegendők a szolgáltatás teljesítéséhez, a Szolgáltató további adatok megadására kötelezze. Ebben foglaltatik az is, hogy az életvitelprogram fennálló betegségek esetén a programban résztvevő endokrinológus-belgyógyász orvossal történő előzetes konzultáció, anamnézis, diagnózis és életmód terápia felállítását követően készülhet el, valamint abban az esetben, ha a Megrendelő jelenleg is saját szakértő orvossal dolgozik és rendelkezésére állnak a szükséges leletek, diagnózisok. Ez a Megrendelő Ügyfél egészségének céljából történik, annak érdekében, hogy a számára legoptimálisabb étrend kerüljön összeállításra orvosi javaslatra. A kért laborvizsgálatok elvégzése, annak kielemzése a Szolgáltatóval együttműködésben dolgozó orvos, Dr. Márián Alexandra feladata, amennyiben a Megrendelő igénybe kívánja venni az orvosi szolgáltatást. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelő Ügyfél számára segítséget nyújt az Orvossal történő kapcsolatfelvétel megkönnyítésében. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy személyre szabott étrend kialakítása az Orvos által javasoltak figyelembevételével történik. Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató más Orvos által javasolt étrendet nem ír. Fennálló endokrin és belgyógyászati betegségek (pld. IR, diabétesz, pajzsmirigy problémák, stb) esetén orvosi kivizsgálás nélkül nem készülhet életvitelprogram. Erre vagy saját orvosi kivizsgálás esetén kerülhet sor vagy a programban együtt dolgozó szakorvos bevonásával együtt.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy saját Orvosa által írt étrendet a Szolgáltató nem módosít, nem véleményez. Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben betegséget jelöl a kérdőívben, számára nem írható személyes étrend a programban előírt orvosi kivizsgálás hiányában.

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezését követően készíti el a Megrendelő Ügyfél személyes programját/étrendjét 15 munkanapon belül.

Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy az  étrendtervezési dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek, és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésterv pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.

A megrendelés akkor válik véglegessé, amikor a Megrendelő Ügyfél a szolgáltatás díját kiegyenlíti és az előzetesen a Megrendelő Ügyfél rendelkezésére bocsátott jelen mindenkor érvényes általános szerződési felek c. dokumentum elolvasására egyetértését elektronikus levélben megküldi a ducielitprogram@gmail.com e-mail címre, illetve amennyiben indokolt az orvosi kivizsgálás, annak eleget tesz (előzetes egyeztetés esetén ennek esedékessége eshet későbbi időpontra is a program ideje alatt). A térítési díj megfizetése csak a megrendelést visszaigazoló email-ben megjelölt bankszámlaszámra történő átutalással vagy bankkártyás fizetéssel történhet. Készpénzes fizetésre lehetőség nincs.


2. Idén lefogyok mentorprogram  és elektronikus könyv (és/vagy azzal egybeköthető kihívás, program) esetén:

A Szolgáltató által írt elektronikus könyvek tartalmára vonatkozó titoktartás mindenben megegyezik az életvitelprogram során megállapított Megrendelő Ügyfél által betartandó kötelezettségekkel, kivéve a kötelező orvosi vizsgálatot. E-könyv, e-mentorprogram igénylésekor a program tagság feltétele nem kötött előzetes orvosi konzultációhoz, azonban a Megrendelőnek van lehetősége azt igénybe venni saját kérésére. Megrendelő Ügyfél vállalja, hogy a kapott étrendet, elektronikus könyvét más számára sem ingyenesen, sem ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében nem adja tovább, annak tartalmi részeit, elemeit, fejezeteit, mondatait, módszertanát mások számára elérhető nyilvános felületen nem jeleníti meg. Továbbá Megrendelő Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatóval való együttműködés során tudomására jutó valamennyi üzleti információt, tervet, adatot, tényt, megoldást vagy egyéb anyagot, illetve dokumentációt, de különösen az üzleti titkokat és a bizalmas információkat titkosan és bizalmasan kezeli, illetéktelen harmadik személyeknek nem szolgáltathatja ki, nem teszi hozzáférhetővé, felhasználhatóvá mások számára, illetve azokkal a Szolgáltató sérelmére semmilyen módon vissza nem él, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat bizalmasan kezeli. Amennyiben a fentiek ellenére a Szolgáltató tudomást szerez erről, a Szolgáltató jogosult jogi lépések megtételére, valamint 1.000.000 HUF, azaz egymillió forint kötbér és az okozott kár megtérítésének követelésére.


3. Étrendcsomag vagy mini program esetén:

A Szolgáltató által készített étrendcsomag tartalmára vonatkozó titoktartás mindenben megegyezik az életvitelprogram során megállapított Megrendelő Ügyfél által betartandó kötelezettségekkel,kivéve a kötelező orvosi vizsgálatot. E-könyv, e-mentorprogram igénylésekor a program tagság feltétele nem kötött előzetes orvosi konzultációhoz, azonban a Megrendelőnek van lehetősége azt igénybe venni saját kérésére. . Megrendelő Ügyfél vállalja, hogy a kapott étrendet, elektronikus könyvét más számára sem ingyenesen, sem ellenérték vagy ellenszolgáltatás fejében nem adja tovább, annak tartalmi részeit, elemeit, fejezeteit, mondatait, módszertanát mások számára elérhető nyilvános felületen nem jeleníti meg. Továbbá Megrendelő Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltatóval való együttműködés során tudomására jutó valamennyi üzleti információt, tervet, adatot, tényt, megoldást vagy egyéb anyagot, illetve dokumentációt, de különösen az üzleti titkokat és a bizalmas információkat titkosan és bizalmasan kezeli, illetéktelen harmadik személyeknek nem szolgáltathatja ki, nem teszi hozzáférhetővé, felhasználhatóvá mások számára, illetve azokkal a Szolgáltató sérelmére semmilyen módon vissza nem él, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy azokat bizalmasan kezeli. Amennyiben a fentiek ellenére a Szolgáltató tudomást szerez erről, a Szolgáltató jogosult jogi lépések megtételére, valamint 1.000.000 HUF, azaz egymillió forint kötbér és az okozott kár megtérítésének követelésére.


5.

FELEK KÖTELEZETTSÉGE, SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

5.1. Életvitelprogramok, mentorprogramok szolgáltatásai

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében a Megrendelő Ügyfél számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

A.) Duciforradalom mentorprogramok eltérő sávos (3 hó, 6 hó, 9, hó, 12 hó, stb) időtartamra esetén

 • duciforradalom személyes E-book csomag (és/vagy programtól függő nyomdai könyvek)
 • személyre szóló étrend ötlettár és akcióterv,
 • személyre szóló edzés ajánlás,
 • teljesítési számla a fizetés megtörténtéről,
 • értesítő a Diétaforradalom vagy Duciforradalom - Idén lefogyok Facebook csoportokba történő meghívó kiküldéséről a Megrendelő Ügyfél által, a megrendelési kérdőívben megadott e-mail címre, amennyiben a Megrendelő ügyfél teljesíti az 5.2. pontban írt feltételeket,
 • online szóbeli/írásos konzultációk a következők szerint: A Megrendelő Ügyfél által megkapott elektronikus csomag átolvasása után értesítést küld a Szolgáltatónak, hogy a dokumentációt átolvasta és felmerülő kérdéseire az első konzultációra felkészült. Közösen egyeztetnek időpontot a program kezdetekor első írásbeli/online szóbeli konzultációra.
 • egyéb segédletek
 • online felület, mely csak térítéssel vehető igénybe, kizárólag életvitelprogram tagok számára

B.) Mini programok és idén lefogyok mentorprogram program elemekkel

 • duciforradalom személyes E-book csomag,
 • teljesítési számla a fizetés megtörténtéről,
 • duciforradalom zárt facebook csoportban közzétett bejegyzések,
 • a megrendelő ügyfél által megadott e-mail címre kiküldött leckék, hírlevelek, tananyagok, e-könyvek

C.) Életmóddal összefüggő saját e-könyvek publikálása

Tartalmaz egyenként minden a szerző által publikált e-könyvet.


5.2. DIÉTAFORRADALOM ÉS DUCIFORRADALOM - IDÉN LEFOGYOK FACEBOOK CSOPORT TAGSÁGI FELTÉTELEI

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a DIÉTAFORRADALOM és DUCIFORRADALOM - IDÉN LEFOGYOK zárt Facebook csoportokba történő felvétel csak a  Duciforradalom mentorprogram, Diétaforradalom mentorprogram elnevezésű szolgáltatásoknak a része.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tagság akkor lép életbe, ha a Szolgáltató részére a teljes programcsomag kiküldésével egyidejűleg megadja a programhoz tartozó teljesítési számlát és a belépéshez szükséges egyéb adatokat. A Megrendelő csak ezek birtokában tud beléptetést nyerni a zárt Facebook Csoportba.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy az életvitelprogram online kommunikációs felülete a zárt DIÉTAFORRADALOM és DUCIFORRADALOM - IDÉN LEFOGYOK facebook csoport. Szolgáltató itt teszi közzé a frissített étrendek információit, itt nyújt segítséget a program sikeres működéséhez, itt tesz közzé minden fontos információt a programban résztvevő tagok számára. Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kíván tagja lenni a zárt DIÉTAFORRADALOM és DUCIFORRADALOM - IDÉN LEFOGYOK facebook csoportoknak, akkor a Szolgáltató nem tudja tájékoztatni a program elemekről. Szolgáltató nem vállal felelősséget a program elemek információinak frissítéséről más módon, nem küld tájékoztatást kötelezően e-mail vagy postai formában, kizárólag a DIÉTAFORRADALOM és DUCIFORRADALOM - IDÉN LEFOGYOK csoportokban teszi ezt. Megrendelő Ügyfél saját felelősségére bármikor kiléphet a zárt DIÉTAFORRADALOM és DUCIFORRADALOM - IDÉN LEFOGYOK facebook csoportokból, ebben az esetben Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi az online kommunikáció ellehetetlenülését. Szolgáltató tudomásul veszi bármely Megrendelő Ügyfél kilépési szándékát. Amennyiben a Megrendelő Ügyfél vissza kíván lépni a csoportba kilépést követően, lehetősége van újabb tagsági jog megszerzésére az alábbi kitétellel: jelzi a Szolgáltató részére program kezdési időpontját és 30 nap elteltével írásos és fényképes jelentés küld e-mailben Szolgáltató részére erről, ezzel jelezve, hogy elkötelezett az életmódváltás iránt.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a programban a tagsági díj megfizetése esetén a megrendelésben előre rögzített fix hónapig lehet tag (ettől eltérő tagság kedvezményes csatlakozási lehetőség vagy egyediben meghatározott feltételek mellett lehetséges Szolgáltató előzetes írásos ajánlata alapján).

2019.07.01-jétől csatlakozó új tagok minden aktuális, bővített szolgáltatásra automatikusan jogosultak.

A 2019.05.16-a vagy azt megelőzően csatlakozó tagok egyedi megállapodás keretein belül az előzőleg 12 hónapra igényelt programjukat hosszabbíthatják Szolgáltatóval történő egyeztetés után.

A DIÉTAFORRADALOM és DUCIFORRADALOM - IDÉN LEFOGYOK facebook csoportok működését, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a DIÉTAFORRADALOM és DUCIFORRADALOM - IDÉN LEFOGYOK facebook csoportból való kitiltásáról.

Szolgáltató a következő szolgáltatásokat nyújtja a DIÉTAFORRADALOM és DUCIFORRADALOM - IDÉN LEFOGYOK zárt csoportokban:

 • tetszőleges számú videók/live adások az életmódváltás támogatására,
 • egyedi tartalmak,
 • folyamatos étrend bővítés a tagok számára,
 • online konzultációk,
 • minden DUCIFORRADALOM életvitelprogram/mentorprogram bővítés vagy frissítés, automatikusan bekerül a Duci szívvel életvitelprogramba, ennek térítési költsége a Szolgáltató egyedi döntése,
 • Szolgáltató vállalja a személyes programokban található étrendek újra gondolásában való segítséget a programhoz való csatlakozástól számított (2019.06.01-jétől induló új Duci szívvel életvitel program nevű csomaggal) 4, 6, 12 vagy 18 hónapon keresztül (választott időtávtól függően). 4, 6, 12 vagy 18 hónap elteltével egyedi megállapodás keretein belül folytatódik a munka, amely egyeztetés alapján történik ennek eljövetelekor, amennyiben a Megrendelő Ügyféllel ezt megelőzően a kommunikáció zavartalan volt és nincs ok a segítségnyújtás megvonására. Ettől a Szolgáltató eltérhet egyedi szolgáltatás bővítés esetén.

Amennyiben Megrendelő Ügyfél egészségügyi állapotában eddig nem feltárt hormonális elváltozásokra derül fény, mert Megrendelő a program indulása után végeztet hormonvizsgálatot, a Szolgáltató vállalja, hogy teljesen új étrendet ír egyénileg meghatározott költség fejében, amennyiben az az étrend nem az előzőleg megírt étrend kalória és tápanyagmegbontás újra számolása, hanem teljesen új étrend a hormonális betegség okán.

Megrendelő Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszeres visszajelzést kér (facebook csoporton belül poszt és fotó vagy privát e-mail és fotó megküldésének formájában) Diétaforradalom Életvitelprogramban, Duciforradalom Mentorprogramban, Diétaforradalom Mentorprogramban, Duciforradalom - Idén lefogyok Mentorprogramban való részvétel tapasztalatairól maximum 30 (+/-15) naponta, amely kiterjed a következőkre:

 • testsúly változás,
 • fogyásban történő megrekedés, segítségkérés,
 • étrendtervezés betartása,
 • sikerélmények visszajelzése,
 • változást bemutató fényképes visszajelzés(ek).

Megrendelő Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Kovács Klaudia használja a rendszeres visszajelzések alkalmával küldött fotókat arc és név nélkül, az általa kezelt közösségi és webes felületeken.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Duciforradalom mentorprogram, Diétaforradalom mentorprogram, Duciforradalom - Idén lefogyok Mentorprogram kézhezvételétől számítva (amely napon e-mailben Szolgáltató megküldte részére az életmódcsomagot) 30 napon belül köteles visszajelzést adni a Szolgáltató részére a program megkezdéséről, esetleges kérdéseiről. Amennyiben nem áll módjában a programot elkezdeni 30 napon belül, Megrendelő Ügyfél köteles ezt írásos formában jelezni a Szolgáltató felé a ducielitprogram@gmail.com e-mail címre megküldött levelében. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató dönthet a Megrendelő Ügyfél programból való kizárásról.

Megrendelő Ügyfél kötelezettsége a szolgáltatási díj megfizetése. Amennyiben Megrendelő ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőben (8 nap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató semmisnek veszi, a kiadott díjbekérő számlát sztornózza.

Kizáró okok minden mentorprogramban: inzulinos cukorbetegség, tartós betegség, orvosi kezelés alatt álló betegség, szervhiányos állapot, rákos megbetegedés, epilepszia, terhesség, orvosi kontrollt igénylő betegségek. Megrendelő Ügyfél kérheti a Szolgáltató véleményét arról, egészségügyi állapota megfelelő-e a programokhoz e-mail-ben: dia@duciforradalom.hu


6.

AZ ÉLETVITELPROGRAM / MENTORPROGRAM KÖZVETÍTÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezés után készíti el a Megrendelő Ügyfél személyes programját/étrendjét.

Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek, és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésterv pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.


7.

A SZOLGÁLTATÁS SIKERES TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató kizárja a felelősséget arra az esetre, amennyiben a megrendelt életvitelprogram/étrendtanácsadás a Megrendelő Ügyfél esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. A Megrendelő Ügyfél tudomással bír arról, hogy az életmód tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, a Szolgáltató nem orvos. A program és étrend tervezés nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő Ügyfél előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést tanácsadás formájában nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő Ügyfél megrendelése orvosi kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony ellehetetlenülés miatt megszűnik és a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.

Szolgáltató testsúly csökkenést nem garantál, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága és eredményessége függ a Megrendelő Ügyfél életmódbeli szokásaitól, a meglévő túlsúlyától, az elkötelezettségétől, az őszinteségtől, az önfegyelmétől, lelki állapotától stb. A Megrendelő Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, a fogyás mértéke, a testtömeg leadásának üteme nem meghatározható, tekintettel arra, hogy a Megrendelő Ügyfél az életvitelprogramot önállóan végzi és maga felel a programban előírt tanácsok betartásáért. Megrendelő Ügyfél által elvártakhoz képest lassabban történő pozitív változás bekövetkezéséért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

Nyereményjátékok során vagy ajándékkuponként kapott életvitelprogramok esetén a Megrendelő Ügyfelekre is minden, a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott szabály az irányadó.


8.

ELÁLLÁS

Az e-mail útján létrejött szerződéses jogviszony alapján, a életvitelprogram, étrendtervezés, életmód tanácsadás, személyes life coach találkozó szolgálatás megrendelésével, a Megrendelő Ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni. A megrendelési válasz e-mail kiküldést követően a személyre szabott E-book elkészítési vagy étrend tervezési tevékenység megkezdése előtt, azaz a következő 8 napon belül van lehetősége a Megrendelőnek elállni, mely esetben a megfizetett szolgáltatási díj visszajár. Amennyiben Megrendelő Ügyfél a szolgáltatási díj megfizetését követő 8 napon túl kíván a szerződéstől elállni, a megfizetett szolgáltatási díj nem jár vissza.

A Megrendelő Ügyfél az elállásra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát, e-mailben.


9.

A SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

Amennyiben a Megrendelő Ügyfél a szolgáltatás nyújtására irányuló, az ÁSZF. 5. pontjában meghatározott megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésére a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül vagy a Megrendelő személyében olyan váratlan körülmények merülnek fel, amelyek következtében a szolgáltatás teljesítése lehetetlen, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, a Megrendelő a megbízási díját elveszíti.

Amennyiben a szerződő felek között a szolgáltatási jogviszony létrejött, azonban a Megrendelő az ÁSZF. 5. és 6. pontjában meghatározott kötelezettségeit a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti a megadott határidőn belül, a Szolgáltató jogosult a jogviszonyt felmondással megszüntetni, és a felmerült költségeit és munkadíjat a már nyújtott szolgáltatásokért követelni.

Amennyiben a Megrendelő Ügyfél az 5. pontban meghatározott visszajelzési kötelezettségének nem tesz eleget több kérés ellenére sem, úgy a Szolgáltató dönthet úgy, hogy a Duci szívvel zárt Facebook csoport tagságot a Megrendelő Ügyféltől megvonja. Az online kommunikáció és támogatás abban az esetben része a DUCI szívvel csomag szolgáltatásnak, amennyiben a Megrendelő Ügyfél a programot lelkiismeretesen végzi, a programban szereplő tanácsokat betartja és rendszeres visszajelzést ad az eredményeiről.


10.

ADATVÉDELEM

A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.


11.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK/SZERZŐI JOGOK

A Weboldal; a Weboldalon található tájékoztató anyagok, információk; a weboldal logója; képei; bejegyzései és posztjai; valamint a Szolgáltató által rögzített videók vagy mentett élő bejelentkezések videós anyagai a Szolgáltató tulajdonát képezik, amelyek szerzői jogvédelem alatt állnak. A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magán vagy egyéb célú felhasználás céljából kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A Weboldalra, a Facebook oldalakra és Facebook csoportokban feltöltött E-book elnevezésű dokumentumok más életvitelprogramban történő felhasználása nem engedélyezett, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, részben vagy egészében közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló E-book-ot írni, étrend tervezési szolgáltatást létrehozni.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

Szolgáltató elhatárolódik azoktól az esetekből, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, másokat zavaró és sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen Weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.


18.

Szavatosság

Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik minden szerzői jogi jogosultsággal a szolgáltatás működtetéséhez. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a szolgáltatás tárgyával kapcsolatosan harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely jelen ÁSZF és a Megállapodás teljesítését korlátozná vagy akadályozná.


13.

Kifogás

Megrendelő Ügyfél köteles a teljesítéssel kapcsolatos kifogásait, a Szolgáltatóval legkésőbb 30 napon belül e-mailben az alábbi e-mail címek egyikére megküldve közölni: dia@duciforradalom.hu, ducielitprogram@gmail.com. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.


14.

Felelősség

Megrendelő Ügyfél a jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési Szabályzatban, valamint a Megállapodásban foglalt tilalmak és korlátozások megszegésével okozott minden kárt köteles megtéríteni Szolgáltató részére. Amennyiben a Megrendelő Ügyfél tevékenységére visszavezethetően Szolgáltatóval szemben bármilyen eljárás indul, vagy ennek veszélye fenyeget, Megrendelő Ügyfél köteles - a jogszabályok adta kereteken belül - Szolgáltató helyett helytállni, és biztosítani azt, hogy a Szolgáltatóval szemben eljárás ne induljon.


15.

WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

A Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogató részére. A Facebook Duciforradalom zárt csoportjába történő jelentkezés és az ott tartózkodás kötelezettséggel nem jár.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért, az ott fellelhető információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más weboldalak okoznak a Megrendelőnek.


16.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató és Megrendelő Ügyfél között, a szereplő e-mail címeken történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A Megrendelő Ügyfél felelőssége, hogy a megrendeléskor megadott e-mail cím helyes és a saját e-mail címe. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő Ügyfél által helytelenül, pontatlanul megadott adatokért.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. {II. 26.} Korm. rendelet §18. szerinti "írásbeli megerősítés" követelményének.

Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben - akár kiegészítő - értelmezés révén az a szabályozás érvényes, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi ok miatt lehetetlen lenne, a Felek kötelezik magukat arra, hogy olyan kiegészítő megállapodást kötnek, amely a semmissé vált szabályozás céljának a leginkább megfelel. E rendelkezés megfelelően érvényes az ÁSZF végrehajtása vagy értelmezése során esetlegesen felmerülő szabályozási hézagokra is.

Szolgáltató a jelen ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja. Szolgáltató az ÁSZF változásait azok hatályba lépését megelőzően közzéteszi, és a változásról a Megrendelő Ügyfél részére tájékoztatást küld.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

Dunaharaszti, 2018.01.01.