Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1.

JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a Knap Vendel által kezelt Weboldalon, Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatásokat, a megrendelő/igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Megrendelő Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Amennyiben Ön igénybe kívánja venni a Knap Vendel (Ducidívány - Duciforradalom) életmód tanácsadó által meghirdetett szolgáltatásokat, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket, és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben annak minden pontjával egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.

A Weboldalon, illetve a Facebook és Instagram oldalakon meghirdetett szolgáltatások igénybe vételével Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a jelen Általános Szerződési Feltételeket és ezek minden pontjával egyetért.


2.

A SZOLGÁLTATÓI ADATAI

Név: Knap Vendel

Weboldal címe: www.duciforradalom.hu

Facebook oldal címe: www.facebook.com/duciforradalomblog

E-mail: info@duciforradalom.hu

Adószám:58453074-1-43


3.

AZ ÁSZF HATÁLYA

Jelen ÁSZF kiterjed a www.duciforradalom.hu domain név összes oldalára és az oldalakon elérhető, vagy onnan letölthető anyagokra, információkra, valamint az igénybe vett szolgáltatásokra és termékekre. Kiterjed a Knap Vendel által kezelt nyilvános Facebook (ducidívány / duciforradalom nevű oldal) és Instagram (duciforradalom profil) oldalakra, beleértve a Facebook zárt és titkos csoportokat is (Duciforradalom életmódrendszer Diával, Diétaforradalom, Duciforradalom - VIP elnevezésű csoportok).

Az ÁSZF 2018. január 1-jétől visszavonásig érvényes.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ÁSZF előzetes bejelentés nélküli és egyoldalú módosítására.


4.

SZOLGÁLTATÁSOK, RENDELÉS MENETE

A Facebookon, Instagramon, valamint a Weboldalon feltüntetett elérhetőségen Senorita Lefogyok VIP tagság vehető igénybe és szakmai könyvek, e-könyvek vásárolhatók meg.

A Duciforradalom Senorita VIP tagság, Duciforradalom nyomdai könyvek és Duciforradalom e-könyvek megrendelésének kezdeményezése a weboldal webshop felületén történő megrendelés elküldésével történik, amellyel a Megrendelő Ügyfél elfogadja az Általános szerződési feltételekben leírtakat.

4.1. A  Duciforradalom Senorita VIP tagság

A megrendelés elküldését követően a Megrendelő Ügyfél 5 napon belül válasz üzenetet kap a Szolgáltatótól, az általa, a jelentkezési felületen megadott e-mail cím elérhetőségen, amely tartalmazza a következő információkat:

 • díjbekérő levél (amelyen szerepel a szolgáltatás díjrendezéséhez szükséges minden információ - jogosult neve, számlaszáma, esetlegesen swift kódja, IBAN számlaszáma; ezen felül a Megrendelő ügyfél neve, címe; a kiadott díjbekérő számla sorszáma; részletfizetés esetén a részletfizetési lehetőség rendezésének fizetési határideje sorrendben; valamint a szolgáltatás teljesítésének időpontja),
 • megrendelt szolgáltatások felsorolása,
 • a megrendelés teljesítéséhez szükséges lépések felsorolása,
 • jelen ÁSZF ügyfél tájékoztató példánya,
 • a kérdőívben szereplő információk esetleges további egyeztetése Megrendelő Ügyféllel még a szolgáltatás díjfizetését megelőzően,
 • amennyiben a Megrendelő bankkártyás fizetési módot választ, díjbekérő levél nem érkezik.


5.

FELEK KÖTELEZETTSÉGE, SZOLGÁLTATÁSI DÍJ

5.1. Senorita VIP tagság

Szolgáltató vállalja, hogy a szolgáltatási díj megfizetése ellenében a Megrendelő Ügyfél számára az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

A.) Senorita VIP tagság

1. A csomag tartalma: Senorita A-B. blokk kártya - nyomdai verzió, amely a szolgáltatás minden tudásanyagát tartalmazza.

2. Egyéb, a Szolgáltató által biztosítható elemek, amelyek előzetes egyeztetés nélkül bármikor visszavonhatók. Amennyiben bármely tag a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoport működését zavarja, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, valótlan információt közöl, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportból való kitiltásáról és az online felület jogosultságainak megszüntetéséről.

 • online oktató felület hozzáférés, amennyiben a Megrendelő ügyfél teljesíti az 5.2. pontban írt feltételeket,
 • facebook szakmai csoport hozzáférés, amennyiben a Megrendelő ügyfél teljesíti az 5.2. pontban írt feltételeket,
 • az online oktató felületen közzétett e-könyvek, leckesorozatok, videós tartalmak, amennyiben a Megrendelő ügyfél teljesíti az 5.2. pontban írt feltételeket,
 • teljesítési számla a fizetés megtörténtéről, amennyiben a Megrendelő ügyfél teljesíti az 5.2. pontban írt feltételeket.


5.2. Senorita VIP tagság feltétele

Hivatkozás: Megrendelő tudomásul veszi, hogy programja online hozzáféréseket, tananyagokat és jogosultságokat tartalmaz, ezért vegye figyelembe, hogy a regisztrációk és jogosultságok jóváhagyását követően, miután az online felületünkre belépett és/vagy a program facebook csoportba bekerült, teljesítettnek tekintjük a szolgáltatásunkat, elállási joga megszűnik, így a programban való részvétel elmaradása esetén nem áll módunkban programja díját, sem annak rész díját visszatéríteni.

Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy a Duciforradalom - Senorita VIP zárt Facebook csoportokba történő felvétel csak a  Senorita VIP tagság elnevezésű szolgáltatásoknak a része. Amennyiben bármely tag a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoport működését zavarja, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, valótlan információt közöl, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportból való kitiltásáról és az online felület jogosultságainak megszüntetéséről.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a tagság akkor lép életbe, ha a Szolgáltató részére a teljes programcsomag kiküldésével egyidejűleg megadja a programhoz tartozó teljesítési számlát és a belépéshez szükséges egyéb adatokat. A Megrendelő csak ezek birtokában tud beléptetést nyerni a zárt Facebook Csoportba. Amennyiben bármely tag a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoport működését zavarja, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, valótlan információt közöl, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportból való kitiltásáról és az online felület jogosultságainak megszüntetéséről.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Senorita VIP tagság online kommunikációs felülete a zárt Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoport. Amennyiben bármely tag a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoport működését zavarja, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, valótlan információt közöl, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportból való kitiltásáról és az online felület jogosultságainak megszüntetéséről. Szolgáltató itt teszi közzé a frissített étrendek információit, itt nyújt segítséget a program sikeres működéséhez, itt tesz közzé minden fontos információt a programban résztvevő tagok számára. Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben nem kíván tagja lenni a zárt Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportoknak, akkor a Szolgáltató nem tudja tájékoztatni a program elemekről. Szolgáltató nem vállal felelősséget a program elemek információinak frissítéséről más módon, nem küld tájékoztatást kötelezően e-mail vagy postai formában, kizárólag a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportban teszi ezt. Megrendelő Ügyfél saját felelősségére bármikor kiléphet a zárt Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportból, ebben az esetben Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi az online kommunikáció ellehetetlenülését. Szolgáltató tudomásul veszi bármely Megrendelő Ügyfél kilépési szándékát. Amennyiben a Megrendelő Ügyfél vissza kíván lépni a csoportba kilépést követően, lehetősége van újabb tagsági jog megszerzésére az alábbi kitétellel: jelzi a Szolgáltató részére program kezdési időpontját és 30 nap elteltével írásos és fényképes jelentés küld e-mailben Szolgáltató részére erről, ezzel jelezve, hogy elkötelezett az életmódváltás iránt.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Senorita VIP programban a tagsági díj megfizetése esetén a megrendelésben előre rögzített fix hónapig lehet tag (ettől eltérő tagság kedvezményes csatlakozási lehetőség vagy egyediben meghatározott feltételek mellett lehetséges Szolgáltató előzetes írásos ajánlata alapján). Szolgáltató döntése, hogy a tagságot határozott vagy határozatlan időre biztosítja és ennek változtatására a változtatási jogot fenntartja. Amennyiben bármely tag a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoport működését zavarja, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, valótlan információt közöl, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportból való kitiltásáról és az online felület jogosultságainak megszüntetéséről.


Amennyiben bármely tag a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoport működését zavarja, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, valótlan információt közöl, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportból való kitiltásáról és az online felület jogosultságainak megszüntetéséről.

Szolgáltató a következő szolgáltatásokat nyújtja a Duciforradalom - Senorita VIP facebook  zárt csoportban:

 • tetszőleges számú videók/live adások az életmódváltás támogatására,
 • Duciforradalom szakmai e-könyvek
 • Duciforradalom szakmai nyomdai könyvek vásárlási lehetősége
 • egyedi tartalmak,
 • folyamatos étrend bővítés a tagok számára,
 • online konzultációk lehetőségének biztosítása,

Megrendelő Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató rendszeres visszajelzést kér (facebook csoporton belül poszt és fotó vagy privát e-mail és fotó megküldésének formájában) Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportban:

 • testsúly változás,
 • fogyásban történő megrekedés, segítségkérés,
 • étrendtervezés betartása,
 • sikerélmények visszajelzése,
 • változást bemutató fényképes visszajelzés(ek).

Megrendelő Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy Kovács Klaudia használja a rendszeres visszajelzések alkalmával küldött fotókat arc és név nélkül, az általa kezelt közösségi és webes felületeken.

Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Duciforradalom Senorita VIP tagság jogosultságainak kézhezvételét követően 30 napon belül köteles visszajelzést adni a Szolgáltató részére a program megkezdéséről, esetleges kérdéseiről. Amennyiben nem áll módjában a programot elkezdeni 30 napon belül, Megrendelő Ügyfél köteles ezt írásos formában jelezni a Szolgáltató felé az info@duciforradalom.hu e-mail címre megküldött levelében. Ennek elmulasztása esetén Szolgáltató dönthet a Megrendelő Ügyfél programból való kizárásról.

Megrendelő Ügyfél kötelezettsége a szolgáltatási díj megfizetése. Amennyiben Megrendelő ügyfél a Szolgáltató által megjelölt határidőben (3 nap) fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatási jogviszony megszűnik és a szolgáltatás megrendelését a Szolgáltató semmisnek veszi, a kiadott díjbekérő számlát sztornózza.

A programban való részvétel megkezdése előtt Megrendelő Ügyfél tudomásul veszi, hogy a programban való életvezetési tanácsok, életmódtanácsok, étkezési tanácsok, étrendek és edzéstervek saját felelősségre használhatók. Megrendelő Ügyfél köteles kezelő orvosával egyeztetni a program megkezdése előtt. Szolgáltató nem vállal felelősséget Megrendelő Ügyféle egészségügyi állapota tekintetében.

5.3. Senorita VIP tagság online tartalmainak és jogosultságainak kezelése

Megrendelő Ügyfél kötelezően tudomásul veszi, hogy tagságának létrejöttekor titoktartási kötelezettsége keletkezik. A program online oktató felületének elérhetőségét, tartalmát, letölthető tudásanyagit harmadik félnek átadni előzetes, írásos engedély nélkül tilos.

Megrendel Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgálgató saját hatáskörében eldöntheti, milyen kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít a programmal szorosan kapcsolatba hozható saját márkás termékek ajánlásakor. A kedvezményes kuponok kódjait, szabályrendszerét megosztani harmadik féllel tilos.

Amennyiben Megrendelő Ügyfél bármely olyan információval visszaélést követ el, amellyel harmadik fél számára információt juttat el a VIP tagság szabályrendszerét, működését, tudásanyagait vagy azok részleteit tekintve, Szolgáltató jogosult 2.000.000 Ft kötbér beszedésére és jogi következmények bevonására. Megrendelő Ügyfél a tagság indulásának pillanatától magára nézve kötelezőnek tartja az 5.3. pontban írtakat.

Amennyiben bármely tag a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoport működését zavarja, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, valótlan információt közöl, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportból való kitiltásáról és az online felület jogosultságainak megszüntetéséről.


6.

A DUCIFORRADALOM - SENORITA VIP TAGSÁG KÖZVETÍTÉSÉNEK TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató a szolgáltatási jogviszony létrejöttét követően, minden szükséges bekért anyag, fotó és a térítési díj Szolgáltatóhoz történő beérkezés után készíti el a Megrendelő Ügyfél személyes programját/étrendjét.

Amennyiben a Megrendelő által szolgáltatott valamely adat nem megfelelő, esetleg hiányos, vagy a dokumentum elkészítéséhez további információk szükségesek, és ezeket a Megrendelő a Szolgáltató kérésére sem adja át a kért határidőben, a Szolgáltató a Megrendelő anyagát elkészíti, de Szolgáltató nem vállal garanciát a hiányos adatokból készülő étrend, edzésterv pontosságára. Az adatok pontossága a Megrendelő kizárólagos felelőssége.

Amennyiben bármely tag a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoport működését zavarja, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, valótlan információt közöl, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportból való kitiltásáról és az online felület jogosultságainak megszüntetéséről.


7.

A SZOLGÁLTATÁS SIKERES TELJESÍTÉSE

A Szolgáltató kizárja a felelősséget arra az esetre, amennyiben a megrendelt VIP tagságon belül elérhető program a Megrendelő Ügyfél esetleges rejtett vagy korábbi betegsége miatt marad eredménytelen. A Megrendelő Ügyfél tudomással bír arról, hogy az életmód tanácsadási szolgáltatás nem orvosi vizsgálat, a Szolgáltató nem orvos. A program és étrend tervezés nem gyógyításra irányul, ezért az esetleges egészségügyi panaszok kezelésére nem alkalmas. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a Megrendelő Ügyfél előtt ismert vagy nem ismert betegségéből, illetve egészségügyi panaszából eredő következményekért. A Szolgáltató nem jogosult betegség miatti kezelést tanácsadás formájában nyújtani, ezért amennyiben a Megrendelő Ügyfél megrendelése orvosi kezelésre irányul, úgy a Szolgáltató köteles a tanácsadást megtagadni, mely esetben a felek közötti jogviszony ellehetetlenülés miatt megszűnik és a Megrendelő köteles a Szolgáltatónak megfizetni mindazt a költséget és munkadíjat, amely a Szolgáltató részéről már nyújtott szolgáltatásért jár.

Szolgáltató testsúly csökkenést nem garantál, tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás hatékonysága és eredményessége függ a Megrendelő Ügyfél életmódbeli szokásaitól, a meglévő túlsúlyától, az elkötelezettségétől, az őszinteségtől, az önfegyelmétől, lelki állapotától stb. A Megrendelő Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás eredményessége, a fogyás mértéke, a testtömeg leadásának üteme nem meghatározható, tekintettel arra, hogy a Megrendelő Ügyfél az életvitelprogramot önállóan végzi és maga felel a programban előírt tanácsok betartásáért. Megrendelő Ügyfél által elvártakhoz képest lassabban történő pozitív változás bekövetkezéséért felelősséget a Szolgáltató nem vállal.

Nyereményjátékok során vagy ajándékkuponként kapott életvitelprogramok esetén a Megrendelő Ügyfelekre is minden, a jelen ÁSZF-ben megfogalmazott szabály az irányadó.


8.

ELÁLLÁS

A www.duciforradalom.hu weboldalon létrejött szerződéses tagsági jogviszony alapján, a tagság megrendelésével, a Megrendelő Ügyfél köteles a megrendelt szolgáltatás árát megfizetni. A szolgáltatás megrendelését követően, amennyiben a Szolgáltató még nem teljesítette a szolgáltatást, azaz nem küldte meg a programhoz szükséges hozzáféréseket, a Megrendelőnek lehetősége van elállni a megrendeléstől. Amennyiben Megrendelő Ügyfél a szolgáltatási díjat megfizette ÉS a Szolgáltató a szükséges hozzáféréseket és jogosultságokat megküldte, a szolgáltatási díj nem téríthető vissza, hiszen a szolgáltatás teljesült és a Megrendelő ügyfél minden VIP tagságot érintő tudásanyaghoz hozzá férhetett a tagsági viszonya alatt. Hivatkozás: Megrendelő tudomásul veszi, hogy programja online hozzáféréseket, tananyagokat és jogosultságokat tartalmaz, ezért vegye figyelembe, hogy a regisztrációk és jogosultságok jóváhagyását követően, miután az online felületünkre belépett és/vagy a program facebook csoportba bekerült, teljesítettnek tekintjük a szolgáltatásunkat, elállási joga megszűnik, így a programban való részvétel elmaradása esetén nem áll módunkban programja díját, sem annak rész díját visszatéríteni.

A Megrendelő Ügyfél az elállásra vonatkozó jognyilatkozatának érvényességéhez köteles megjelölni az elállás okát, e-mailben.


9.

A SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY IDŐTARTAMA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

Amennyiben a Megrendelő Ügyfél a szolgáltatás nyújtására irányuló, az ÁSZF. 5. pontjában meghatározott megbízási díjat a Szolgáltatónak megfizeti, de a szolgáltatás nyújtásához szükséges adatokat nem bocsátja rendelkezésére a Szolgáltató által meghatározott határidőn belül vagy a Megrendelő személyében olyan váratlan körülmények merülnek fel, amelyek következtében a szolgáltatás teljesítése lehetetlen, a szolgáltatási jogviszony lehetetlenülés miatt megszűnik, a Megrendelő a megbízási díját elveszíti.

A Megrendelő Ügyfél személyes döntése, hogy a VIP tagságát felbontja, azaz a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportból kilép. Ebben az esetben a Szolgáltatást akkor élvezheti újra, ha új tagságot köt.

Amennyiben bármely tag a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoport működését zavarja, trágár vagy bántó megjegyzéseket tesz, valótlan információt közöl, zavarja a tagok nyugalmát, Szolgáltató indoklás nélkül dönthet a Duciforradalom - Senorita VIP facebook csoportból való kitiltásáról és az online felület jogosultságainak megszüntetéséről.


10.

ADATVÉDELEM

A Megrendelő által megadott adatok kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvényben előírtaknak megfelelően történik.


11.

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK/SZERZŐI JOGOK

A Weboldal; a Weboldalon található tájékoztató anyagok, információk; a weboldal logója; képei; bejegyzései és posztjai; valamint a Szolgáltató által rögzített videók vagy mentett élő bejelentkezések videós anyagai a Szolgáltató tulajdonát képezik, amelyek szerzői jogvédelem alatt állnak. A Weboldal tartalmának fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magán vagy egyéb célú felhasználás céljából kizárólag a Szolgáltató írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A Weboldalra, a Facebook oldalakra és Facebook csoportokban feltöltött E-book elnevezésű dokumentumok más életvitelprogramban történő felhasználása nem engedélyezett, azok szerzői jogvédelem alatt állnak.

A Weboldal tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, részben vagy egészében közzétenni, illetve a Weboldal tartalmát felhasználva saját hasonló E-book-ot írni, étrend tervezési szolgáltatást létrehozni.

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a honlapon található adatok, illetve információk felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

Szolgáltató elhatárolódik azoktól az esetekből, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, másokat zavaró és sértő internetes oldalakon helyezik el, ezzel ártanak jelen Weboldal és a vállalkozás hírnevének és érdekeinek.


12.

Szavatosság

Szolgáltató kijelenti, hogy rendelkezik minden szerzői jogi jogosultsággal a szolgáltatás működtetéséhez. Szolgáltató kijelenti és szavatol azért, hogy a szolgáltatás tárgyával kapcsolatosan harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely jelen ÁSZF és a Megállapodás teljesítését korlátozná vagy akadályozná.


13.

Kifogás

Megrendelő Ügyfél köteles a teljesítéssel kapcsolatos kifogásait, a Szolgáltatóval legkésőbb 30 napon belül e-mailben az alábbi e-mail címek egyikére megküldve közölni: info@duciforradalom.hu. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből eredő károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.


14.

Felelősség

Megrendelő Ügyfél a jelen ÁSZF-ben, az Adatkezelési Szabályzatban, valamint a Megállapodásban foglalt tilalmak és korlátozások megszegésével okozott minden kárt köteles megtéríteni Szolgáltató részére. Amennyiben a Megrendelő Ügyfél tevékenységére visszavezethetően Szolgáltatóval szemben bármilyen eljárás indul, vagy ennek veszélye fenyeget, Megrendelő Ügyfél köteles - a jogszabályok adta kereteken belül - Szolgáltató helyett helytállni, és biztosítani azt, hogy a Szolgáltatóval szemben eljárás ne induljon.


15.

WEBOLDAL LÁTOGATÁSA

A Weboldal látogatása semmilyen kötelezettséggel nem jár a látogató részére. A Facebook Duciforradalom zárt csoportjába történő jelentkezés és az ott tartózkodás kötelezettséggel nem jár.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Weboldalon található, más weboldalakra mutató internetes hivatkozások által felkereshető weboldalak titoktartási és adatkezelési gyakorlatáért, az ott fellelhető információkért, valamint elhárít minden felelősséget a károkkal kapcsolatban, amit az így felkereshető más weboldalak okoznak a Megrendelőnek.


16.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató és Megrendelő Ügyfél között, a szereplő e-mail címeken történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A Megrendelő Ügyfél felelőssége, hogy a megrendeléskor megadott e-mail cím helyes és a saját e-mail címe. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Megrendelő Ügyfél által helytelenül, pontatlanul megadott adatokért.

A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő Ügyfél között létrejött szerződés tartalmát képezi, annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. {II. 26.} Korm. rendelet §18. szerinti "írásbeli megerősítés" követelményének.

Amennyiben jelen ÁSZF egyes rendelkezései vagy rendelkezéseinek egy része érvénytelen vagy végrehajthatatlan lenne, vagy azzá válna, úgy ez nem érinti a szerződés többi részének érvényességét. Ebben az esetben - akár kiegészítő - értelmezés révén az a szabályozás érvényes, amely a lehető legjobban megfelel az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés célkitűzésének. Amennyiben egy ilyen értelmezés jogi ok miatt lehetetlen lenne, a Felek kötelezik magukat arra, hogy olyan kiegészítő megállapodást kötnek, amely a semmissé vált szabályozás céljának a leginkább megfelel. E rendelkezés megfelelően érvényes az ÁSZF végrehajtása vagy értelmezése során esetlegesen felmerülő szabályozási hézagokra is.

Szolgáltató a jelen ÁSZF megváltoztatásának jogát fenntartja. Szolgáltató az ÁSZF változásait azok hatályba lépését megelőzően közzéteszi, és a változásról a Megrendelő Ügyfél részére tájékoztatást küld.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a magyar jogszabályok, elsősorban a Polgári Törvénykönyv az irányadó.

Dunaharaszti, 2018.01.01.